Tapety Zwierzęta

Bizony (28)

Bizony

tapety z bizonami

Foki (39)

Foki

rodzaj dużego, morskiego ssaka z rodziny fokowatych

Gepardy (47)

Gepardy

tapety z gepardami

Insekty (58)

Insekty

tapety z insektami

Jelenie (36)

Jelenie

gatunek dużego ssaka lądowego z rodziny jeleniowatych

Kangury (15)

Kangury

rodzaj ssaka z podrodziny kangurów w rodzinie kangurowatych

Koale (21)

Koale

Koala australijski - gatunek ssaka z rodziny koalowatych, nadrzewne zwierzę roślinożerne, zamieszkujące wschodnią Australię

Konie (145)

Konie

tapety z końmi

Koty (333)

Koty

tapety z kotami

Kozy (19)

Kozy

ssak z rodziny wołowatych

Krokodyle (14)

Krokodyle

rząd dużych gadów drapieżnych z grupy zauropsydów

Króliki (59)

Króliki

tapety z królikami

Krowy (43)

Krowy

dorosła samica bydła domowego oraz żubra, tura, bawołów i innych gatunków z rodziny wołowatych

Kurczaki (21)

Kurczaki

tapety z kurczakami

Lisy (61)

Lisy

drapieżny ssak z rodziny psowatych

Lwy (52)

Lwy

Lew afrykański - gatunek mięsożernego ssaka lądowego z podrodziny panter w rodzinie kotowatych

Łosie (38)

Łosie

Łoś euroazjatycki - największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych

Małpy (44)

Małpy

infrarząd ssaków naczelnych z podrzędu wyższych naczelnych

Motyle (28)

Motyle

inaczej łuskoskrzydłe - rząd owadów uskrzydlonych, blisko spokrewniony z chruścikami

Niedźwiedzie

gatunek drapieżnego ssaka z rodziny niedźwiedziowatych

Osły (20)

Osły

udomowiony gatunek ssaka z rodziny koniowatych

Pająki (24)

Pająki

najliczniejszy rząd pajęczaków

Pandy (26)

Pandy

Panda wielka, niedźwiedź bambusowy – gatunek drapieżnego ssaka z rodziny niedźwiedziowatych

Pantery (12)

Pantery

ssak drapieżny z rodziny kotowatych

Pingwiny (32)

Pingwiny

bezlotki – rząd oraz rodzina ptaków z infragromady ptaków neognatycznych

Psy (1,255)

Psy

udomowiony gatunek ssaka drapieżnego z rodziny psowatych

Ptaki (189)

Ptaki

gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców

Sarny (14)

Sarny

rodzaj ssaka z podrodziny saren w obrębie rodziny jeleniowatych

Słonie (23)

Słonie

największe ssaki lądowe żyjące na Ziemi

Świnie (23)

Świnie

rodzaj ssaka z podrodziny świń w obrębie rodziny świniowatych

Świstaki (15)

Świstaki

Marmota - rodzaj ssaka z podrodziny afrowiórek w rodzinie wiewiórkowatych

Tygrysy (42)

Tygrysy

gatunek dużego, drapieżnego ssaka z rodziny kotowatych

Węże (20)

Węże

podrząd gadów z rzędu łuskonośnych

Wiewiórki (29)

Wiewiórki

gatunek gryzonia z rodziny wiewiórkowatych

Wilki (42)

Wilki

gatunek drapieżnego ssaka z rodziny psowatych

Wodne (24)

Wodne

tapety ze zwierzętami wodnymi

Zebry (31)

Zebry

ssak z rodziny koniowatych

Żaby (31)

Żaby

rodzina płazów z rzędu płazów bezogonowych zaliczanych do grupy Neobatrachia

Żyrafy (29)

Żyrafy

ssaki z rodziny żyrafowatych

Inne Zwierzęta

tapety z różnymi zwierzakami